DEFINITIE :

Een PUT-optie geeft je het recht om een bepaalde onderliggende waarde te verkopen voor een bepaalde waarde binnen een bepaalde termijn. Om dit recht te bekomen, moet er een premie betaald worden.

De grafiek hieronder geeft de evolutie van de waarde van de optie (of de optie-premie) weer. Elke curve geeft de optiepremie weer in functie van de koers van de onderliggende waarde. De verschillende curves geven de evolutie in de tijd weer tussen nu (gele curve) en expiratie (de rode curve)

Uit de grafiek kunnen de belangrijkste eigenschappen van een PUT-opties afgeleid worden : De Optie-Simulator genereert dergelijke grafieken voor individuele opties, maar ook voor complexe optiestrategieen en is dus aan handig hulpmiddel om optie-strategieen te evalueren. Voor meer informatie over de Optie-Simulator, klik hier.

Voor meer informatie over opties, klik op de andere links in het menu, of bestel het Optie-Handboek voor een uitgebreide en gedetailleerde uitleg over de mogelijkheden van opties. Voor meer informatie over het Optie-Handboek, klik hier.